V (bez)nádeji Život

Úzkosť moja každodenná

Málokedy píšem články impulzívne. Väčšinou si dobre naplánujem aký článok napíšem a potom kedy ho vydám. Dnešný článok ale impulzívny je. A ešte prv, než sa dostanem k pointe, chcela by som upozorniť, že ho nepíšem za zámerom hľadania pozornosti, či ľútosti. Píšem ho preto, aby som zdieľala realitu. Aby ste vedeli, aká je realita a možno boli vďační za to, že toto neprežívate. Už z mnohých článkov viete, že sa posledný vyše polrok potýkam…

Continue reading